به ماذنه مسجدنا خوش آمدید.

ماذنه مسجدنا، سامانه انعکاس رویدادها و فعالیت‌های مساجد است. همسنگرهای عزیز مسجدی می‌توانند با ثبت اطلاعات مسجد خود به معرفی آن و انعکاس گزارش فعالیت های خود بپردازند. به عبارت دیگر ماذنه می کوشد تا «رویدادها»، «برنامه‌ها» و «گزارش فعالیت» مساجد و همسنگرهای مسجدی را منعکس نماید.